skip to Main Content

Авария на топлопровод

Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради аварии е спряно топлоподаването към клиентите в района на бул. „Драган Цанков”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, ул. „Крум Попов”, ул. „Милин камък”, ул. „Света гора”, бул. „Свети Наум” и бул. „Джеймс Баучер” в кв. „Лозенец”.

Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

<<<ВИЖ ЦЯЛОТО СЪОБЩЕНИЕ>>>

Back To Top