skip to Main Content

Академия за възрастни: онлайн медийна грамотност

Район „Лозенец“ – партньор на Коалиция за медийна грамотност по програма „Академия за възрастни: онлайн медийна грамотност“, насочена към „новодошлите“ в социалните мрежи възрастни хора, обявява започването й. Програмата цели развитие на умения за разпознаване и предпазване от дезинформация, пропаганда и конспирации, фалшиви профили и измами в онлайн пространството. Цел  на програмата е и развитие на умения за безопасна комуникация през социалните мрежи за по-активно включване на възрастните хора в дебатите по обществените теми на деня.

Програмата все още търси партньори, които да подслонят обученията, планирани за провеждане в рамките на реализацията й. Институциите, които могат да бъдат домакини на обученията са: столични читалища, библиотеки, неправителствени организации, областни и общински структури. Заявяването на желание за партньорство се извършва чрез формуляр на адрес: https://forms.gle/jQnw8VoZAbvaDwBs9.

Повече информация – в програмата в поканата за партньорство:

Покана за партньори по програма _Академия за възрастни_ онлайн медийна грамотност_ (002)
Back To Top