skip to Main Content

БИВШ ПАРТИЕН КЛУБ СЕ ПРЕВЪРНА В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова и Кмета на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков откриха Дневен Център за деца с проблеми от аутистичния спектър.
И институциите, и неправителствените организации извървяхме дълъг път, за да можем днес да постигаме заедно конкретни резултати. Това каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова при откриването. Дневният център се помещава в сграда, ползвана преди години от партиен клуб като ресторант. Със съдействие на общината помещенията са предоставени за дейността.

Господин Дреков подчерта, че през последните няколко години, районната администрация си е поставила за цел да преобразува подобни общински помещения, които до този момент са използвани предимно за заведения или магазини, и да създава общински центрове, които да предлагат реални социални услуги на общността.
Центърът се намира на ул. „Персенк” 22, в общинско помещение, предоставено за безвъзмездно ползване на Сдружение „Асоциация Аутизъм”.Сградата е напълно реконструирана и обновена напълно, както и адаптирана за нуждите на центъра. Терапевтичните зали и кабинети са оборудвани с необходимите , мебели, материали и обучителни пособия.
Сдружение „Асоциация Аутизъм” е основано през месец май 2003 г. от родители на деца и младежи с разстройства от аутистичен спектър като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Целта на сдружението е лицата с аутизъм да разгърнат своя потенциал и да порастнат като достойни самостоятелни личности, добре интегрирани в обществото. Основните дейности, които Асоциацията развива за постигане на тази цел, включват разкриване на социални услуги за деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър – организиране на ежедневни занимания и специализирано обучение на децата, както и обучение за родители.
Сдружение „Асоциация Аутизъм“ разкри първият Център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър през 2007 г. в гр. София. Там 60 деца и младежи от спектъра намират подкрепа и интензивна терапия за тяхната социална адаптация и интегриране в обществото.

Новооткрития център носи името „Дъга” и е първият общински център предлагащ услуги за интеграция на деца с проблеми от аутистичния спектър на територията на район „Лозенец”.

 

Back To Top