skip to Main Content

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРО СОФИЯ – ІІ ДИАМЕТЪР;
УЧАСТЪК ОТ МС ІІ-11 „ДЖЕЙМС БАУЧЕР” /КМ 10+452/
ДО МС ІІ-12 С ЛИНЕЕН ПУНКТ СЛЕД НЕЯ /КМ.11+752/

 ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО – ЕТАП 1 
ВЛИЗАЩ В СИЛА ОТ 01.04.2014 Г. 1. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Предмет на проекта е временната организация и безопасност на движението /ВОБД/ по време на Етап 1 за строителството на метрото по бул. „Черни връх” от ул. „Елин връх” до бул. ”Тодор Каблешков”.

Обхватът на проекта включва два основни участъка:

• Участък по бул. „Черни връх” от ул. „Елин връх” до ул. „Орел” – строителството на метроконструкциите в неговия обхват ще се извърши тунелно, т.е. в него организацията на движението няма да се променя за целия период на строителство, който по договор е 22 месеца, броено от 01. април 2014 г.;

• Участък по бул. „Черни връх” от ул. „Орел” до бул. ”Тодор Каблешков” с МС12 – строителството на метроконструкциите в неговия обхват ще се извършат по открити методи и в неговия обхват организацията на движението ще се променя подетапно.

 2. РЕШЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Заемат се 2 бр. строителни площадки на бул. „Черни връх”, както следва:

• Строителна площадка №1 за стартова шахта и обектово селище, която обхваща територията на трамвайното ухо (обръщалото), пазара и източното пътно платно на бул. „Черни връх” в района на площадката;

• Строителна площадка №2 /частична/ за МС12 „Витоша”, която заема източното пътно платно на бул. „Черни връх” в участъка от ул. „Сребърна” до бул. ”Тодор Каблешков”.

Автомобилното и автобусното движение при Строителна площадка №1 ще се извършват двупосочно в по 1 лента за посока на бул. „Черни връх” – в западното пътно платно.

Автомобилното и автобусното движение при Строителна площадка №2 ще се извършват еднопосочно в 2-те най-западни ленти по бул. „Черни връх” в посока Околовръстен път.

В обратна посока движението ще заобикаля МОЛ „Парадайс” от запад по бул. ”Тодор Каблешков”- ул. „Емилиян Станев” – ул. „Хенрих Ибсен”. Възможно е заобикалянето на площадката и от изток – през Зоопарка, но маршрутът е значително по-дълъг.

 С цел облекчаване на трафика, за целия период на ВОД се забранява престоя и паркирането по ул. „Козяк”, от двете страни, в участъка от ул. „Христо Ценов” до ул. „Хенрих Ибсен”.

Временна организация на движението (ВОД ) се състои в заемането на строителните площадки и сигнализацията им с пътни знаци (показани на чертежа по-долу), свързани и с предварително изпълнение на организацията на движение на масов градски транспорт (МГТ).

Маршрутното автобусно движение в етапа се променя както следва:

• Трамвайното движение на трамвайна линия №Т10 в етапа се спира до обръщателния триъгълник /ухо/ на бул. „Джеймс Баучер” и ул. „Кораб планина”;

• Маршрутът на автобусна линия №98 се скъсява до автобусно ухо „Хладилника” /отпада участъкът по бул. „Черни връх” – бул. „Джеймс Баучер” – бул. „Стоян Михайловски” – бул. „Н. Й. Вапцаров” – бул. „Черни връх”/;

• Въвежда се заместващ автобусен маршрут А10Т от автобусно ухо „Хладилника” – бул. „Черни връх” – обратен завой на кръстовището с бул. „България”;

• Промяна на автобусните маршрути в посока Околовръстен път – център – движението ще заобикаля МОЛ „Парадайс” от запад по бул. ”Тодор Каблешков” – ул. „Емилиян Станев” – ул. „Хенрих Ибсен” – ул. „Сребърна”.

Проектът предвижда промени на режима на работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Черни връх” с ул. „Сребърна” и с бул. ”Тодор Каблешков”.

Пешеходното движение в етапа се променя – няма да е достъпен за движение източния тротоар на бул. „Черни връх” в участъка от трамвайното ухо до бул. ”Тодор Каблешков”, но пресичанията на кръстовищата с ул. „Сребърна” и с бул. ”Тодор Каблешков” в етапа се запазват.

За тежката строителна механизация са предвидени достатъчно на брой вход-изходи и проходи към новите площадки. При влизане или излизане на заден ход в маневрите трябва да участва и сигналист за спиране на движението.

 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЧ НА ДВИЖЕНИЕ

Съгласуваният с всички оторизирани инстанции график за строителството по ВОД – Етап 1 е:

• Начало – 01. 04. 2014г.

• Край – 30. 07. 2014 г.

Този етап, както и следващите са свързани със спирането на движението на трамвайна линия №10 в участъка от трамвайния триъгълник /ухо/ на бул. „Джеймс Баучер” и ул. ”Кораб планина” до ухо „Хладилника” /на бул. „Черни връх” и ул.”Сребърна”/. Поради това обстоятелство графикът за спирането на трамвая е с 1 година по-дълъг:

• Начало – 01. 04. 2014г.

• Край – – 31. 07. 2015 г.

СХЕМА ЗА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Back To Top