skip to Main Content

Важно съобщение

 

Уважаеми Лозенчани,

Както ви е известно, съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, за имот който е деклариран, като основно жилище, дължимият данък се заплаща с 50 % намаление.

Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Подразделение „Лозенец” съобщават, че на територията на район „Лозенец” са установени над 4000 лица декларирали, като основно жилище повече от един имот.

Собствениците и ползвателите с ограничено вещно право на ползване, които са декларирали, като основно жилище повече от един имот е необходимо да подадат нова данъчна декларация, в която да определят само едно жилище като основно.

Новите данъчни декларации трябва да се подадат в съответните подразделения на Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” на чиято територия се намира имота, който не е основно жилище.

От Дирекцията информират още, че за лицата декларирали повече от един имот на територията на Столична община, до края на 2013 г. ще се налага само глоба с фиш. След изтичане на този срок ще бъде изготвен Акт за административно нарушение за подадена данъчна декларация с невярно съдържание, като размера на глобата ще съответства на тежестта на нарушението.

Район „Лозенец” моли всички жители на района да проверят декларираните си данни и при съмнения за евентуални грешки да се обърнат към Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” – Подразделение „Лозенец” на адрес: бул. „Васил Левски” 2, ет. 6 или на тел. 02 904 12 63;

02 904 12 64;

02 904 12 65;

02 904 12 67;

02 980 06 42;

02 980 09 12;

в

 

Back To Top