skip to Main Content

ВАЖНО

отдел „Контактен център”, дирекция „Информационно обслужване  и технологии” при Столична община открива  безплатен за гражданите телефонен номер 070017310 от 07:00 часа до 20:30 часа на 24.05.2014 г. и от 07:00 часа до 18:30 часа на 25.05.2014 г. за приемане на  заявки за осигуряване на транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 25.05.2014 г.., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

Back To Top