skip to Main Content

ОБА1.1 Възстановяване или промяна на име

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2. Документ за самоличност.
3. Заверено копие от съдебно решение/решението на Кмета на общината по постоянен адрес на лицето/
в рамките на 1 работен ден; безплатно Няма
Back To Top