skip to Main Content

Временна организация на движението по ул. „Сребърна“ и ул. „Атанас Дуков“

От 30.07.2015 г. до 12. 09. 2015 г. на обект: “ ул. Атанас Дуков- бул. Черни връх“ (т.нар. Пробив при болница „Токуда”) влиза в сила нова временна организация на движение. Тя се изразява в промяна в броя на лентите за движение по ул. ”Сребърна”- в участъка м/ у бул. „Черни връх” и ул. „Люба Величкова” – т.е. от 2 ленти за движение във всяка посока улицата се стеснява и става с общо две ленти (по лента на посока).

Движението на автобусния градски транспорт както и спирките му се запазват.

Забранява се паркирането и престоя по ул. „Сребърна” в конкретния участък.

Ул.” Атанас Дуков” – затваря се за движение, веднага след вход/изход за болница „Токуда”.

 

Back To Top