skip to Main Content

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ И ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДМЯНАТА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА ПО БУЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

<<<СХЕМА НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ЕТАП II>>>
<<<ЛИНЕЕН ГРАФИК>>>


ЕТАП II – бул. „Хр. Смирненски” от ул. „Миджур“ до бул.”Св. Наум”
Начало на строителната дейност:23.08.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата:25.08.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 30.09.2016 г.
Край на строителните дейности: 15.09.2016 г.

ЕТАП III Кръстовище на ул. „Миджур” и бул. „Христо Смирненски”
Начало на строителната дейност: 23.09.2016 г.
Спиране на топлоподаване към мрежата: 25.09.2016 г.
Пускане на топлоподаване към мрежата: 30.09.2016 г.
Край на строителните дейности: 30.10.2016 г.

За повече информация:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЕКТА: „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ” ЕАД
Адрес: ул.”Ястребец”23 Б, ж.к Борово, 1680 София
Единнен телефон за обслужване на клиенти – 0 700 11 111 / на цената на един градски разговор/
Своите сигнали, мнения и препоръки можете да изпращате на e-mail: inf_r@toplo.bg
Информационно обслужващ център – от 8.30 часа до 17.00 часа
Деловодство – от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа
Приемно време на дирекция „Правна” – всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа
Аварийна служба – 951 51 96 и 951 52 58
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЕКТА КОНСОРЦИУМ  „МОНТАЖИ КО- ТИ ВИ БИ”
Телефони: Технически сътрудник: 02/892 20 07
Ръководител администрация: 02/920 40 58

 

 

Back To Top