skip to Main Content

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ № 83, 88, 98 И 120 И ПРОМЯНА В МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ № А-ТМ 10, 64, 66, 93 И 122

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ОБЕКТ: КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА ПО БУЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ” И БУЛ. СТ. МИХАЙЛОВСКИ”, ПОДОБЕКТ „УЧАСТЪК 2 – УЛ. „АТАНАС ДУКОВ” – БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” – ВОД ПО УЛ. „СРЕБЪРНА”. И НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД СО15-РД-09-05-512/01.09.2015Г. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО:

1. ОТ 00.00 ЧАСА НА 03.09.2015 Г. ДО 24.00 ЧАСА НА 30.09.2015 Г. СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО СЕВЕРНАТА ПОЛОВИНА ОТ ПЪТНОТО ПЛАТНО НА УЛ. „СРЕБЪРНА” ОТ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” ДО АВТОСТАНЦИЯ „ХЛАДИЛНИКА” ВКЛЮЧИТЕЛНО. ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДВУПОСОЧНО В ЮЖНАТА ПОЛОВИНА ОТ ПЪТНОТО ПЛАТНО НА УЛ. „СРЕБЪРНА” В СЪЩИЯ ЧАСТЪК.

2.ОТ 04.30 ЧАСА НА 03.09.2015 Г. ДО 24.00 ЧАСА НА 30.09.2015 Г. СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД ДА ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО:

2.1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МАРШРУТА НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 98.

2.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ – №№ 83, 88 И 120 -ДВУПОСОЧНО ПО УЛ. „СРЕБЪРНА” ДО ЗООПАРКА.

2.3.ПРОМЕНЯТ СЕ МАРШРУТИТЕ НА АВТОБУСНИ ЛИНИИ №№ А-ТМ 10, 64, 66, 93 И 122, КАКТО СЛЕДВА:

2.3.1. № А-ТМ 10 – В ПОСОКА ЗООПАРКА – ОТ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” НАЛЯВО ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. „СРЕБЪРНА”, ПО УЛ. „СРЕБЪРНА” ДО УХО „ЗООПАРК“- ДВУПОСОЧНО;

2.3.2. А№ 64, 66, 93 И 122 – В ПОСОКА ЗООПАРКА – ОТ БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” НАДЯСНО ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. „СРЕБЪРНА”, ПО УЛ. „СРЕБЪРНА” ДО УХО „ЗООПАРК“- ДВУПОСОЧНО.

3. ПРОМЯНА НА СПИРКИ:

3.1. ЗАКРИВА СЕ СПИРКА СКОД 0909 „КВ ХЛАДИЛНИКА“ ЗА АВТОБУСНИ ЛИНИИ №№ А-ТМ 10, 64, 66, 83, 88, 93,120 И 122;

3.2. ЗАКРИВА СЕ СПИРКА С КОД: 0064 „АВТОСТАНЦИЯ ХЛАДИЛНИКА“ – КРАЙНА И НАЧАЛНА ЗА АВТОБУСНИ ЛИНИИ №№ А-ТМ 10, 64, 66, 93 И 122.

3.3. РАЗКРИВА СЕ СПИРКА ЗА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 83 В ПОСОКА ХЮНДАЙ БЪЛГАРИЯ НА БУЛ. „ХЕНРИК ИБСЕН” СЛЕД КРЪСТОВИЩЕТО С БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ”.

3.4. В ПОСОКА ЗООПАРКА АВТОБУСИТЕ ОТ ЛИНИИ №№ А-ТМ 10, 88, И 120 ДА СПИРАТ НА СПИРКА С КОД: 2655 „КВ. ХЛАДИЛНИКА“ ПРИ УЛ. „ОРЕЛ”, НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПИРКА С КОД: 0912 НА УЛ. „СРЕБЪРНА” И НА ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СПИРКИ ДО ЗООПАРКА.

3.5. В ПОСОКА ЦЕНТЪРА АВТОБУСИТЕ ОТ № А-ТМ 10, 88 И 120 ДА СПИРАТ НА СПИРКА С КОД: 2654 „КВ. ХЛАДИЛНИКА“ ВЪЗСТАНОВЕНА В НОВОИЗГРАДЕНИЯ „СПИРКОВ ДЖОБ“ НА БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” СЛЕД УЛ. „СРЕБЪРНА”;

3.6. В ПОСОКА ЗООПАРКА АВТОБУСИТЕ ОТ ЛИНИИ №№ 64, 66, 93 И 122 ДА СПИРАТ НА ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СПИРКИ ПО УЛ. СРЕБЪРНА ОТ БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ ДО ЗООПАРКА.

Източник: Център за градска мобилност

 

Back To Top