skip to Main Content

График на дежурните общински детски градини в район „Лозенец” през летния период

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с подадени от родителите заявления за посещение на детските заведения през летния период, необходимостта от извършване на ремонтни дейности и хигиенизиране на сградния фонд и с цел осигуряване възможност на жителите на район „Лозенец” да ползват услугите на общинските детски заведения ви предлагаме график на дежурните общински детски градини в район „Лозенец”.

Информация за пренасочване на децата ще бъде обявена на място във всяко детско заведение.

 

  Район „Лозенец“                                                     м. юни                  м. юли                  м. август

ЦДГ №11

работи

работи

не работи

ЦДГ №19

работи

работи

не работи

ЦДГ №56

работи

работи

не работи

ЦДГ №92

работи

работи

не работи

ЦДГ №93

работи

работи

не работи

ЦДГ №141

работи

работи

не работи

ЦДГ №166

работи

работи

не работи

ЦДГ №174

работи

не работи

работи

ОДЗ №175

работи

работи

не работи

Всичко работещи:

 

9

8

1

Back To Top