skip to Main Content

ГРАФИК УЧИЛИЩА – ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ По инициативата „Да подадем ръка на нашите деца” на СО, район „Лозенец” м. април

„Успешни модели за работа по превенция на рискови поведения и интервенции, насочени към справяне с тях” – с родители:

 

107 ОУ

 

139 ОУ

 

 122 ОУ

 

 

 120 ОУ

 

35 СОУ

За родители Тема :„ Агресия „

13.04.2016 г. – 18.30 ч.

 

14.04.2016 г. – 4 А класгрупова работа с психолог Анкети за агресията;  11.04.2016 г. – среща с родители – Тема : „ Агресия „

14.04.2016 г. – 9.30 ч. – работа в 3 А клас

родители в процес на организация, по тема:„ Агресия „ Среща с родители в процес на организация, по тема:„ Агресия „
26.04.2016 г. 4 Б клас – групова работа Анкети за агресията;  14.04.2016 г. – 9.30 ч. – работа в 3 А клас  Среща с родители- 4 клас в процес на организация, по тема:„Зависимости от ПАВ „
15.04.2016 г. -Групова работа с психолог – 1 клас 
На-15.04.2016г.час в 122-ро училище с 4 Б клас от 12:25 часа;2.10.2.

На 20.04.16г.час в 122-ро училище с 4 Б клас от 12:25 часа;

2.10.3.На 28.04.2016г. час в 122-ро училище с 4 Б клас от 12:00 часа;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top