skip to Main Content

ГРАФИК УЧИЛИЩА – ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕВРУАРИ – МАРТ 2016

По инициативата „Да подадем ръка на нашите деца” на СО, район „Лозенец”
„Успешни модели за работа по превенция на рискови поведения и интервенции, насочени към справяне с тях” – с родители:

 

107 ОУ

 

21 СОУ

 

 

 122 ОУ 

 

 

120 ОУ

 

35 СОУ

За родители17.02.2016 г. – 18.30 ч.

За родители

16.02.2016 г. от 18.00 ч.

12.02.2016 г. – работа в 1Б клас 11.02.2016 г.- родители 10.03.2016 г. за родители в процес на организация
За родители13.04.2016 г. – 18.30 ч.  За родители23.02.2016 г. от 18.00 ч. Групова работа с психолог:

1А клас

1Б клас

1В клас

 

26.02.2016 г. – в процес на организация Групова работа с психолог

3А клас

3Б клас

3В клас

 

За учители

15.03.2016 г. от 13.30 ч.

Групова работа с психолог

4А клас

4 Б клас

4 В клас

 

За учители

22.03.2016 г. от 13.00 ч.

Back To Top