skip to Main Content

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Столична община

 

Жителите на Район „Лозенец“ могат да получат повече информация и да заявят включване в услугата на:

M: 0882 492 680

E: zaedno@lozenets.eu

Стартира предоставянето на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“), с бенефициент Столична община.

С този проект се осигурява продължаване и надграждане на услугите от патронажен тип. Основната му цел е почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга „грижа в дома“ да бъде предоставяна на нуждаещи се хора в столицата. Предвижда се за период от 12 месеца да бъдат обхванати 1 530 потребители, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда.  Целеви групи по този проект са лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услугата включва следните дейности, насочени към потребителите:

  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  • доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  • превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Общата стойност на проекта е 8 021 239,20 лв. (в това число: 5 614 867,44 лв. европейско финансиране и 2 406 371,76 лв. национално съфинасиране).

Съгласно изискванията на Управляващия орган, с решение на Столичния общински съвет и със заповед на кмета на Столична община, предоставянето на услугата „грижа в дома“ (като услуга от общ икономически интерес) е възложено на 14 самостоятелни доставчика – второстепенни разпоредители с бюджетни средства:

– Район „Витоша“, Район „Възраждане“, Район „Изгрев“, Район „Кремиковци“, Район „Лозенец“, Район „Младост“, Район „Оборище“, Район „Овча купел“, Район „Панчарево“, район „Слатина“, Район „Средец“, Район „Студентски“, Район „Триадица“.

– Дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община.

 

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“

 

ДОСТАВЧИЦИ

КОНТАКТИ ЗА ГРАЖДАНИ

 

1.

 

ВИТОША

 

Мирела Константинова, моб. тел. 0887 002 877;

ел. поща: v.ivanova@raionvitosha.eu

 

8.

 

ОВЧА КУПЕЛ

моб. тел. 0884 80 47 40;

ел. поща: so_ok@ovchakupel.bg

 

2.

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Биляна Димитрова, моб. тел. 0887 309 389;

ел. поща: info@so-vazrajdane.bg

 

9.

 

ПАНЧАРЕВО

 

моб. тел. 088 4196 465, 088 4193 863;

ел. поща: info@pancharevo.org

 

3.

 

ИЗГРЕВ

 

Е. Митева (гл. диспечер) моб. тел .0882 240 251;

ел. поща: e.miteva@so-izgrev.bg

 

10.

 

СЛАТИНА

 

тел. 02/97 33 263;

ел. поща: info@so-slatina.org

 

4.

 КРЕМИКОВЦИ

 02/994 54 91 (вътр. 264);

ел. поща: grijavdoma2023_kre@abv.bg

 

11.

 СРЕДЕЦ

Радка Стаматова

тел. 02/948 43 10; моб. тел. 0887 610 015;

ел. поща: r.stamatova@sredec-sofia.org

 

5.

ЛОЗЕНЕЦ

 моб. тел. 0882 492 680;

ел. поща: zaedno@lozenets.eu

 

12.

 СТУДЕНТСКИ

Елена Велева, моб. тел. 0886 94 94 29;

ел. поща: eveleva@studentski.bg

Весела Овчарова, моб. тел. 0889 666 044;

ел. поща: vovcharova@studentski.bg

 

6.

 МЛАДОСТ

 Ивона Младенова (диспечер) тел. 02/90 67 657;

ел. поща: i.mladenova@mladost.bg

 

13.

 ТРИАДИЦА

Радка Близнакова, нач. отдел, тел. 02/8054 138;

Илияна Жотева, мл. експерт, тел. 02/8054 141;

ел. поща: socialni_politiki@triaditza.org

 

7.

 ОБОРИЩЕ

 Диана Славкова, тел. 02/815 76 35;

Елена Дамянова, тел. 02/815 76 41;

ел. поща:  oborishte@rayon-oborishte.bg

 

14.

 ДИРЕКЦИЯ „ИХУПП“ на СО

(за останалите 11 района)

 Главни диспечери:

Адриана Илова, тел. 02/8035 912 a.ilova@sofia.bg

Боряна Стоянова, тел. 02/8035 901; b.stoyanova@sofia.bg

Back To Top