skip to Main Content

ДИРЕКТНА ПРЕВЕНЦИЯ – Тема: “ Моите права, задължения и отговорности „ – 6 клас

От месец март 2017 година започва втора инициатива на МКБППМН. Тя е насочена към ученици от шести клас. Това е първата по рода си директна превенция, с практическа насоченост по посока: спазване и зачитане на училищни правила, както и на някои от основните задължения на учениците по отношение на етика и толерантност, в училище и извън него. Психолози от МКБППМН ще работят групово с ученици от 6 клас. Формулировката на темата е: „ Моите права, задължения и отговорности „.

Основните акценти по темата са примери от практиката, описани от секретаря на МК, който е психолог с дългогодишен опит в областта – г-жа Мирослава Мирчева. В темата са включени примери от закони и нормативни актове, касаещи малолетните и непълнолетните по отношение на поведенчески девиации.

Основната цел на този вид инициатива е създаването на знания и умения за учениците, както за толератно отношение към групата на връстниците, така и за усещането, че всеко човешко същество носи отговорност за собственото си поведение, независимо на каква възраст е. Този вид отговорност – е разбира се, на първо място към социално значимите – това са близки и роднини в семейството на всяко дете. На второ място като значими, с израстването във възрастов диапазон, става групата на връстниците. Влиянието в тези групи е изключително определящо, особено във възрастта на юношеството. Тогава авторитетът на възрастните остава на по- заден план. Определящи стават приятелите. Процесите в групите стават динамични, основно на емоционално ниво. Контролът на възрастните става по – ограничен и трудно достъпен. Тийнейджърите започват да се чувстват все по – големи и независими, притежаващи свобода. Техните отговорности не само, че не намаляват, но и се променят. Влиянието на негативните примери е много силно. Често пъти тийнейджъри крадат от магазини дрехи, просто, защото са чули, че друг е опитал и е успял. Обикновенно това са ученици, които не са лишени от материални вещи. Родителите остават изомени от извършената, т.н проява на детето си. Юношите от своя страна не знаят, че след кражба, рисуване на графити или злоупотреба с марихуана, съществува законова санкция, както за тях, така и за техните родители.

В медиите, често се коментира въпросът за правата на всяко едно дете или ученик. Говори се за сериозените проблеми на българското училище за невъзможността да се овладее агресията сред учениците. Търсят се първопричините, които са отключили агресията. Търсят се виновници, а самите учениците могат да бъдат оправдани по различни причини, които са ги провокирали към поведение с негативни последици. Вярно е и твърдението, че едно дете не се ражда насилник или крадец! Причините за поведенческите девиации са сериозни и комплексни. Вината, разбира се е във възрастните, в тези, които имат вече придобита социална опитност и отговорности. Основна част от възпитателният процес е т.н поставяне на граници за детето. Какво е позволено и какво е забранено. Още от прохождането си, детето получава вербални забрани от родители          „ не пипай контакта, опасено е „ и т.н. То научава какви са правилата в семейството, по – късно започва да се адаптира и към тези в детската градина. Правилата поставят граници, а границата осигурява на детето една сигурност и защитеност на все още неформираната детска личност. Възрастният става авторитет за детето, освен чисто комуникативно и емоционално, но и с помоща на ясни граници. В училище ученикът се чувства все по- освободен от морални ограничения и най- вече подкрепен от групата на връстниците. Възможно е нещата да излязат извън контрол, ако не се получи комуникация в общи очаквания и изисквания, както от страна на училище, така и от тази на семействата. Тук се включват и много други фактори и всичко това довежда до различни прояви, които могат да бъдат безобидни и почти невидими, но могат и да бъдат сигнал за нещо много по- сериозно. Колкото по- сериозен е един процес и негативен, чисто поведенчески, толкова по- трудно е, той да бъде увладян, и съответно подпомогнат.

Много важен факт тук е, че няма готова матрица или рецепта за възпитателен метод. Пътят до всяко дете е различен и индивидуален. Поставянето на границите е нещо изключително деликатно и зависи, както от значимите авторитети за детето, така и от неговите особености на характер и личен ресурс за справяне с конкретни кризи и ситуации в микросвета му. Тук вече е важено да се включи личният социален опит на възрастния, който детето няма как да притежава. Запознаването на децата в 6 клас с части от закони, в които са включени нормативни санкции и възпитателни мерки за поведение в разрез с общоприетото е една миниятюрна част от поставянето на т.н граници. Неформираната детска психика е изключително уязвима за негативното влияние, но лесно поддатлива към създаване на позитивни примери. Формирането на ценности е един приятен процес, защото детската психика би могла да се моделира. Ние възрастните, също можем да се променяме, но изисква по- вече време. В крайна сметка децата са най- голямото богатство, а дали то ще бъде съхранено и достойно, за да създаде свое поколение, зависи тук и сега от нас.

 Автор: М. Мирчева

Back To Top