skip to Main Content

Допусната очевидна фактическа грешка в РС № Б-53/4. 4. 2022

Допусната е очевидна фактическа грешка в разрешение за строеж № Б-53/4. 4. 2022.

Допусната фактическа грешка в РС Б-53
Back To Top