skip to Main Content

Столичен общински съвет

Столична община

Национална агенция за приходите

Офис „Център“ обслужва клиентите с постоянен адрес в район „Средец“, „Триадица“ и „Лозенец“
ул. „6–ти септември“ №10
02/980-00-37; 02/985-96-407; 02/985-96-358

Столична регионална дирекция за национален строителен контрол (СРДНСК)

гр. София 1040 ул. „Алабин“ №35 ет.3
факс 02/989-22-57; 02/988-53-59

Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ)

гр. София 1233 ул. „Враня“ №20,
02/813-04-00; факс 02/831-21-29

Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (СРИОКОЗ)
Акредитиран орган за контрол Клас „A“
гр. София 1303; ул. „Цар Симеон“ №169А
02/931-13-39

Агенция по кадастъра
гр. София 1000 ул. „Мусала“ №1
02/818-83-83; факс 02/955-53-33

Електроразпределение – Район ЮГ
Център за обслужване на клиенти
Аварийна служба
Ул. „Христо Матов” № 9
02/851-86-34; 02/954-60-93

Софийска вода
Центрове за технически за услуги
гр. София ж.к. „Зона Б-5“
ул. „Партений Нишавски“ до бл. 10
гр. София ж.к. „Младост“ 4
Бизнес парк София, сграда №2А
02/812 21 21

Топлофикация – София
гр. София, ж.к „Борово“, ул. „Ястребец“ №23Б
02/859 81 82

Улично осветление – София
Технически отдел
гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ №30
02/931 12 10

Back To Top