skip to Main Content

ЕКИПЪТ НА МКБППМН

Председател:
Любомир Дреков – кмет на район „ Лозенец“
Секретар на МКБППМН:
Миглена Тошкова – магистър психолог, специализации по клинична психология – психоаналитична переспектива; индивидуална и групова психотерапия; хранителни разстройства.

Членове на МК:

Представители от ОЗД при ДСП район „ Лозенец „;

Инспектори ДПС при 04 РУ- СДВР;

Ирина Лещарска – координатор;

Инна Маноилова – психолог в областта на поведенчески и емоционални проблеми във възрастова група до 14 години;

Росица Рачева – клиничен психолог,специалист в областта на зависимости и поведенчески проблеми във възрастова група над 14 години;

Евгения Цветкова – клиничен психолог; специалист в областта на поведенчески и емоционални проблеми и нарушения при деца със специални образувателни потребности до 10 години.

Камелия Тодорова – магистър психолог; специализации в областта на детското развитие; индивидуална и групова психотерапия; терапевтична работа с деца и тинейджъри.

Михаил Герговски – криминален психолог, специалист в областта на поведенчески отклонения и диагностициране, чрез личностни въпростници;

Магдалена Димитрова –логопед и психолог; специалист в областта на поведенчески и емоционални проблеми и нарушения при деца със специални образувателни потребности до 10 години.

Виктория Казакова – психолог в областта на зависимости и поведенчески проблеми във възрастова група над 14 години;

Петя Радкова-Кацаркова – психолог в областта на зависимости и поведенчески проблеми във възрастова група над 14 години.

Ежегодно психолозите и членовете на МКБППМН активно участват в семинари, конгреси и съвещания на национално и международно ниво с емпирична и превантивна насоченост фокусирана върху първичната превенция и противодействието на девиантно поведение на децата и корекционно-възпитателната работа с тях.

Back To Top