skip to Main Content

ЕКИП НА „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Изпълнители по договор за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на Район „Лозенец“, Столична община:

  • инж. Яна Симеонова
  • инж. Георги Марнов
  • инж. Ивана Найденова
  • инж. Петя Радева
  • инж. Росен Пандев
  • инж. Радка Гичева-Петкова
  • инж. Юлия Благоева
  • Сеид Сайдахмед
Back To Top