skip to Main Content

ЗАПОВЕДИ ЗА УСТАНОВЕНИ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Съгласно чл.46 (1) от Наредба ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА е назначена комисия със Заповед № РД-09-37/23.03.2016г. на кмета на район „Лозенец“ за установяване на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на района.

Във връзка с изискванията на чл.46 (7) от горе цитирана наредба. Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен и то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблата за обявления и интернет страниците на съответните органи, представени в комисията по ал. 1.

заповеди 07.03
заповеди 08.03
заповеди 25.02
заповеди 26.02
заповеди от 23.02.

 

 

Back To Top