skip to Main Content

Издадена е заповед за принудително извозване към площадка за разкомплектоване на един брой излязъл от употреба автомобил, намиращ се върху общинска собственост на територията на р-н „Лозенец“.

Заповедта можете да видите ТУК.

IUMPS-20210222
Back To Top