skip to Main Content

Заповед на Главен архитект на Столична община за поправка на очевидна фактическа грешка

в разрешение за строеж Б-39/ 21. 03. 2022.

 

1_1_2_1_merged
Back To Top