skip to Main Content

Заповед на СО относно предотвратяване възникването на пожари

Публикувано на 30.05.2019г.

<<<Заповед № СОА19-РД09-737/2019 на Кмета на Столична община>>>

Back To Top