skip to Main Content

Започват ремонтът и реконструкцията на ул. „Филип Кутев”

Във връзка с реализацията на проект за изграждане на отливен канал от преливно разпределителна шахта на бул. „Черни връх”, по ул. „Филип Кутев” до вливането му в Главен канализационен клон I и отливен канал от Дъждовно преливна шахта III на Главен канализационен клон I до вливането му в р. Драгалевска, от 14.10.2018 г.  се затваря за  движение ул. „Филип Кутев” от бул. „Черни връх” до ул. „Атанас Дуков”.


За времето на ремонта се въвежда временна организация на движение (виж схемата тук или свали схемата от тук).

Успоредно с изграждането на отливния канал, ще бъде извършен и ремонт на останалата част от подземната,  инженерна инфраструктура – газопреносна, електроразпределителна и др. Ще се изгради улично осветление,  тротоар от северната страна и ще се разшири пътното платно.

Back To Top