skip to Main Content

Започнаха обученията по ОПАК

От 14 март започнаха обученията на служители от районната администрация в Института по публична администрация. Обученията се провеждат в рамките на Проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО”. Първият курс е на тема „Работа с електронно подписани документи”.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Back To Top