skip to Main Content

Ограничаване на движението по източното платно на бул. „Симеоновско шосе“ за прокопаване на канал

От утре, 20.04.2023 г. (четвъртък) започват изкопни работи за изграждане на нов канал по бул. „Симеоновско шосе“, източно платно (посока – Семинарията), в участъка между кръстовище с бул. „Г.М. Димитров“ и входа за Ловен парк. Прокопаването на 250-метровото трасе ще става на етапи, до достигане на Ляв слатински колектор. По време на строително-монтажните работи ще бъде в сила временна организация на движението. Срок за приключване на СМР: 20.06.2023 г.

Back To Top