skip to Main Content

„ЗЕЛЕНА ЗОНА“ В РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ – ПРОЧЕТИ И ПОПИТАЙ

Защо предлагаме въвеждането на „Зелена зона” в части от територията на район Лозенец?

Дългогодишното презастрояване, както и характерните за района тесни улици са причината за големите затруднения, които изпитват шофьорите, както при трафик, така и при паркиране.
С въвеждането на зоната се цели от една страна намаляване на броя на автомобилите, от друга обособяване на паркоместа и въвеждане на ред за паркирането в района.

1. Ще се създаде ред в паркирането във вътрешно кварталните улици, което ще улесни преминаването на автомобили.
– в момента на повечето вътрешно кварталните улици има паркирани автомобили от двете страни. Това затруднява, а на места и прави невъзможно преминаването на автомобили, линейки, пожарни, камиони на сметосъбиращите фирми и снегопочистващи машини.

2. Приходящите автомобили
– Ще се ограничи престоя и паркирането на приходящи автомобили (пример: на работещи в центъра на града, които в момента паркират автомобилите си в „Лозенец”), което ще осигури повече паркоместа за живущите в района.

3. Ще се преустанови неправилното паркиране и ще се осигури видимост на кръстовищата, което е предпоставка за намаляване на ПТП-та.
– в момента неправилно паркираните автомобили затрудняват видимостта на кръстовищата, което е реална предпоставка за създаване на ПТП.

4. Ще се освободят тротоарите за пешеходците.
– с поставянето и поддръжката на антипаркинг съоръжения ще се ограничи възможността за неправилно паркиране на тротоарите и ще се осигури нормална проходимост за пешеходците. При установяване на подобно нарушение, автомобилите ще бъдат принудително премествани.
– при организирането на зоната ще се предприемат действия спрямо изоставените върху публична общинска собственост/тротоари, улични платна/ автомобили.

5. Ще се преустанови паркирането в зелените площи.
– с поставянето на антипаркинг съоръжения ще се ограничи възможността за неправилно паркиране в зелените площи. При установяване на подобно нарушение, автомобилите ще бъдат принудително премествани.

6. Създават се предпоставки за запазване и облагородяване на градската среда и инфраструктура.
– трайното решение на проблема с неправилното паркиране по тротоарите ще даде възможност на Общината със значително по-малко средства да ремонтира и поддържа тротоарната мрежа. В момента тежестта на неправилно паркиралите автомобили е основната причина за щетите и разрушенията, които търпи тротоарната настилка.

Какво е „локално платено паркиране”?

„Локално платено паркиране” е начина по който живущите на територията намираща се в зона за платено паркиране, паркират своите пътни превозни средства чрез заплащане на годишни или месечни такси.
Чрез закупуване на месечен или годишен винетен стикер, живущите могат да паркират своите пътно превозни средства (ППС) в много широк радиус около дома си, без да заплащат допълнителни такси или да спазват времеви ограничения.

Кой ще има право на локално платено паркиране?

1. Физически лица, ползватели на ППС, които са собственици на жилищни имоти.
2. Ползвателите на ППС, които са роднини по права линия на собствениците на жилищните имоти.
3. Физически лица, ползватели на ППС, които са наематели на жилищни имоти.

На какви условия трябва да отговаряте, за да получите право на локално платено паркиране?

1. Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране
2. Имотът да е обособен като жилищен
3. Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота и живее в жилищния имот.
4. Да ползва автомобил на основание собственост, лизинг или наем

Каква е таксата за да получаване на винетен стикер за локално платено паркиране?

1. За живущите в Зелена Зона цената за дванадесет месечен винетен стикер е 100 лв. или 10 лв. на месец за един автомобил на жилище. Цената на стикера за всеки следващ автомобил е в троен размер.

Буферни паркинги – услугата „Паркирай и пътувай със софийското метро”

1. Кой паркира безплатно на буферните паркинги?

Притежателите на редовна персонализирана месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна карта за всички линии на обществения транспорт в рамките на работното време на метрото – 05:00-00:00 ч.

2. Кой паркира с преференции?

Притежателите на билети за метро или друг тип абонаментни карти за обществения транспорт (дневни или месечни за една линия наземен транспорт , месечна за метрото и др.) ще могат да паркират безплатно до два часа, а всеки следващ час ще е на цена от 0,50 лева.

3. Колко струва паркиране на буферен паркинг без услугата „Паркирай и пътувай със софийското метро”?

Цената за паркиране на буферен паркинг без ползването на услугата „Паркирай и пътувай със софийското метро” е 1,00 лев на час в рамките на работното време на метрото – 05:00-00:00 ч. и 0,50 лв. от 00:00-05:00 ч..
За да се ползват услугите за паркиране от пътниците в обществения транспорт е необходимо всеки да представя билета за паркиране и превозния си документ в пунктовете за продажба на билети в метростанцията. В зависимост от вида на картата, пътникът ще получава и бонусите за престоя на автомобила му в паркинга.
Времето за напускане на паркингите след плащането на цената за паркиране е 20 минути.

Очаквайте скоро нашите открити мобилни приемни, където нашите експерти ще отговорят на всички Ваши въпроси.

Коментари и мнения за предложението можете да споделите на – e-mail: zelenazona@lozenets.eu

 

Back To Top