skip to Main Content

Извършване на писмени справки по досиета на актове за общинска собственост

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Документ за платена такса;
обикновена-14 дни; обикновена-15.00 лв.
Back To Top