skip to Main Content

Извършване на проверки и заверки на заявления-декларации по обстоятелствени проверки за имоти

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление по образец
2. Молба-декларация, заверена от ДП“Лозенец“ – 4 бр.;
3.Копие от документи, идентифициращи имота;
4. Документ за платена такса;
 обикновена – 30 дни обикновена-20.00 лв. Заявление
Back To Top