skip to Main Content

Издаване на дубликат на документ от архива на търговските отдели

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за платена такса;
обикновена – 30 дни обикновена – 10 лв.
Back To Top