skip to Main Content

Издаване на писмо-съгласие за заличаване на ипотеки на жилища в полза на общината

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Писмо от ДСК за погасяване на дължимата сума /оригинал/;
3. Копие от писмо за ипотека или договор за продажба;
4. Удостоверение за наследници;
5. Пълномощно;
6. Документ за платена такса
обикновена-14 дни; обикновена-30.00 лв.
Back To Top