skip to Main Content

ОБА9.7 Издаване на транспортен билет за дървесината добита извън горския фонд

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Писмена молба – свободен текст
2. Разрешение за сеч на растителност
3. Лични данни на превозвача;
4. Направление на товара;
5. Номер на транспортното средство
обикновена – 10 дни
бърза-5 дни
експресна- 3 дни
обикновена – 1.25 лв./бр.
бърза – 1.88 лв./бр.
Експресна – 2.50 лв./бр.
Back To Top