skip to Main Content

ОБА8.5 Издаване на разрешение за премахване и кастрене на растителност в терени, собственост на юридически и физически лица – до 5 бр.

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
обикновена – до 30 дни
бърза – до 15 дни
обикновена:
до 5 бр. дървета –30,00 лв.
бърза:
до 5 бр. дървета –45,00 лв.
 Заявление
Back To Top