skip to Main Content

Издаване на разрешение за строеж на обекти на инженерната инфраструктура

 

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2.Лична карта
3.Инвестиционен проект
4.Документи съгласно чл. 143 и чл. 144, ал. 1 от ЗУТ
14 дни по таблица на СО
Back To Top