skip to Main Content

ОБА1.11 Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при вече регистриран постоянен адрес/

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Искане;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
В рамките на 24 часа или 2 дни  2.50 лв. Искане
Back To Top