skip to Main Content

ОБА8.4 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Писмена молба – свободен текст
2. Лична карта
3. Документ за платена такса
обикновена – 10 дни
бърза-5 дни
експресна- 3 дни
обикновена – 1.20-1.80 лв./куб.м.
бърза – 1.80-2.70 лв./куб.м.
експресна – 2.40-3.60 лв./куб.м.
Back To Top