skip to Main Content

Информация за прием в ДГ 190, район „Студентски“

Уважаеми родители,

 

Във връзка с откриването на новата ДГ № 190 в район „Студентски” с адрес : ул.“Проф. Живко Сталев“ № 21 са обявени следните свободни места за класирането на 22.03.2024 година:

за деца, родени 2020 година – 69 места по общ ред, 3 места за деца със специални образователни потребности, 3 места за деца с хронични заболявания;

за деца, родени 2019 година – 23 места по общ ред, 1 място за деца със специални образователни потребности, 1 място за деца с хронични заболявания;

за деца, родени 2018 година – 46 места по общ ред, 2 места за деца със специални образователни потребности, 2 места за деца с хронични заболявания.

 

Срокът за записване на класираните деца ще бъде двуседмичен и родителите могат да подадат заявления за записване в сградата на детската градина от 8:30 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Back To Top