skip to Main Content

КМЕТЪТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Г-Н ЛЮБОМИР ДРЕКОВ ОТКРИ ФОРУМА „ИСКАМЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО“

Ключови препоръки за образованието на децата в контекста на развиване на дигитално-медийната грамотност и уменията на 21. Век изведоха участниците във форума: „Искаме образование на бъдещето“ дни преди началото на новата учебна година. Събитието, организирано от Асоциация Родители, имаше за цел да провокира дискусия в ключови теми като училищна общност, развиване на компетенции, какъв трябва да бъде учителят на 21. век и как родителите да подкрепят развиването на ключови умения у децата като критично мислене, умение да разбират, анализират и отсяват информация, работа в екип, емпатия, толерантност, гъвкавост и адаптивност.

Във форума участваха родители, учители, директори на училища и медийни експерти. Промяна в подхода на преподаване, учителят да бъде повече ментор и да усеща пулса на класа, да се използват интернет и съвременните технологии в класната стая, повече творчески и проектни дейности, активно въвличане на родителите и чрез събития, които сплотяват общности, както и осъзнатост от страна на родителите относно дигитализацията и развитието на интернет, както и съобразяване с интересите и нуждите на детето, бяха част от препоръките отправени от участниците във форума. Връщане на доверието към училището и капацитета му да развива умения и да дава знания, повече училища в облачното пространство бяха сред и обмен между училищата бяха сред пожеланията на участниците.

Форумът е заключително събитие по проект „Дигитални умения на децата в 21. век“, реализиран от Асоциация Родители, в партньорство с район Лозенец на СО и 35 СЕУ „Добри Войников“ и фондация ПИК, с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2019 г. „Децата все по-често са изложени на различни рискове в интернет и трябва да се говори за това не само с децата, но и с техните родители, защото общата средата е изключително важна“, отбеляза кметът на район „Лозенец“ Любомир Дреков, който откри форума. Той сподели личен опит и допълни, че район Лозенец е подкрепила проекта, защото вярва, че е важно децата и младежите могат да бъдат по-защитени и успешни бъдещи граждани ако развиват ключовите компетенции на дигитално-медийната грамотност през интерактивни методи и в училищна среда.

„Развиване на капацитета на учителите за преподаване чрез интерактивни методи на дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата в училищна среда наистина ще доведе до намаляване на онлайн рисковете за деца и младежите. 30 учители от 35 СЕУ вече преминаха обучение за ползване на методиката и планират да включат 14-те теми от наръчника в плановете за часа на класа“ сподели г-жа Анна Калчева, директор на столичното училище „Добри Войников“.

„Развиване на партньорството с родителите и стимулиране на учителите да използват нови методи за преподаване са сред важните препоръки, които чух и които споделям“ – каза г-жа Таня Михайлова заместник-министър на образованието, която присъства на събитието и коментира изведените препоръки. Важно е да бъдат подкрепени и младите учители, отбеляза г-жа Михайлова и припомни, че училищата сами разработват вътрешните си  политики, които са гъвкави и могат да бъдат иновативни.

В рамките на събитието бяха представени постигнатите в рамките на проекта резултати. „Основна цел на проекта бе разработването на ефективна интерактивна методика за развиване на дигитално-медийните компетентности на учениците от 5. до 12. клас в съответствие с добрите европейски практики“, припомни Антоанета Василева, координатор на проекта и допълни, че разработената в рамките на проекта „Дигитални умения на децата в 21. Век“, интерактивна методика и наръчник се отличава от класическия класно-урочен модел и използва иновативни интерактивни методи, чрез които децата ще бъдат поставяни в реални ситуации, в които ще трябва да разрешават чрез работа в екип, комуникация, сътрудничество и критично и аналитично.

В рамките на проекта Асоциация Родители и Национален център за безопасен интернет проведе и кампанията #Героят си ти насочена срещу онлайн тормоза и езика на омразата в интернет продължава. Под мотото „Не знам какво направи това лято. Разкажи ми!“ #ГероятСиТи кампанията призовава младите хора да правят добро и да го споделят в социалните мрежи в края на лятната ваканция и в началото на учебната година.

Кампанията ангажира децата да споделят свои добри постъпки от лятната ваканция в социалните мрежи като контрапункт на на онлайн тормоза и езика на омразата, най-разпространения интернет риск за децата.  Също така, кампанията целеше да насочи децата към позитивно и безопасно използване на интернет, търсене на помощ при нужда и докладване на Консултативната линия за онлайн безопасност 124 123 при проблем в интернет.

Проект „Дигитални умения на децата в 21 век“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019, от „Асоциация Родители“, в партньорство с фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 35 СУ „Добри Войников“ и район „Лозенец“ на Столична община.

Back To Top