skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” продължава срещите си с родителските настоятелства от района

В три последователни дни г-н Любомир Дреков се срещна с родителските настоятелства на 120 ОУ „Г. С. Раковски”, ЦДГ 92 и ЦДГ 93. На срещите бяха обсъдени въпроси засягащи подобряването на материалната база на детските заведения, извънкласните занимания на децата и предстоящите проекти за развитие на района.

През изминалата година в 120 ОУ са извършени ремонти на санитарни възли и на част от покрива. Изцяло подменена е тротоарната настилка и са премахнати опасни алейни дървета пред училището. Ремонтирана е и вратата на двора при главния вход на училището, която беше силно деформирана и в много лошо състояние.

През пролетта ще започне изграждане на модерно футболно игрище с изкуствена трева. Ще бъдат премахнати стари детски съоръжения, намиращи се в двора, които вече са неизползваеми поради лошото си състояние. Към приключване върви и процедурата по премахване на изоставената постройка – бивше заведение за хранене, намираща се в непосредствена близост до оградата на училището.

Родителите на деца от ЦДГ 92 изразиха своите опасения от възможните проблеми които ще възникнат след приключване реконструкцията на градина „Баня Лозенец”. Според тях ще е невъзможно изградената инфраструктура да бъде запазена поради голямото струпване на хора в тъмната част на деня и безконтролното разхождане на домашни любимци. Г-н Дреков подчерта, че район „Лозенец” е направил всички необходими постъпления за включването на градина „Баня Лозенец” към системата за видео наблюдение на Столична община. „Това е една превантивна мярка, която цели значително да ограничи възможността от неприятни инциденти, особено в тъмната част от денонощието” – каза г-н Дреков.

„Забраната за разходка на домашни любимци на територията на градина „Баня Лозенец” ще е в сила и след приключване на реконструкцията. Помислили сме обаче и за неудобствата, които това ще донесе на стопаните, а и на самите животни. Районната администрация започва проектиране на две специализирани площадки за разходка на домашни любимци в Лозенец, което ще облекчи ситуацията” – допълни г-н Дреков.

Ремонтите и обновяването в ЦДГ 93, през последните години са насочени изцяло към сградния фонд и помещенията за провеждане на занятия. Осъзнавайки нуждата от допълнителни подобрения обаче, вниманието на родителите е насочено основно към развитието на учебната програма и възможността децата да се занимават повече със спорт и други занимания, които да подпомогнат тяхното развитие.

ЦДГ 93 разполага с най-голям двор и възможности за разширение на учебния корпус. Район „Лозенец” вече е внесъл искане в Столична община за осигуряване на финансиране за изготвяне на цялостен проект за реновиране и разширение на детското заведение. Предвижда се изграждане на нов физкултурен салон, като помещенията в които в момента се провежда тази дейност ще бъдат ремонтирани и ще могат да поемат три допълнителни групи деца. Дворът на детското заведение също ще бъде реновиран като част от проекта.

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между настоятелството, детската градина и районната администрация в областта на интеграцията на деца със специални потребности и възможността за кандидатстване със съвместни проекти по европейски програми на ЕС и други донорски организации.

 

Back To Top