skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на 21 СОУ „Христо Ботев”

На срещата присъстваха още родители на деца посещаващи училището, учители и ученици от горните класове.
Една от основните теми, които вълнува родителите от 21 СОУ е столовото хранене в училището.
По тази причина в оценяващата комисия на конкурса за избор на изпълнител на столово хранене, проведен през месец септември , бяха включени и представители на родителското настоятелство. Значително е засилен и контрола върху фирмите изпълнители, като районната администрация непрекъснато извършва и ще извършва изненадващи проверки на място. Последната проверка, за качеството и организацията на столовото хранене е извършена още на 23.10.2014 г. – по- малко от месец след конкурса за избор на изпълнител. Проверката е извършена от представители на районната администрация, ръководството на 21 СОУ, Областна дирекция по безопасност на храните, и родители на деца от 21 СОУ. При проверката не са установени нарушения на хигиенните изисквания. Няма констатирани нередности и във вида и състава на предлаганата храна.

По време на храненето задължително присъства дежурен преподавател, който следи за реда в столовата. Господин Дреков призова родителите да предупредят децата, за всяка нередност свързана с храната и начина на нейното предлагане, да сигнализират незабавно на дежурният преподавател. Децата са основните потребители и в случая тяхното мнение е важно. Господин Дреков подчерта, че след промени в наредбата, при констатирано второ нарушение, било то в качеството на предлаганата храна или в хигиенните условия, договора с фирмата изпълнител може да бъде прекратен веднага.

Общото мнение на родителското настоятелство и на родителите е, че предлаганата храна е здравословна. Г-жа Илиева, директор на училището, още веднъж отбеляза, че навиците на здравословното хранене се изграждат най-вече у дома, а в училище на децата само трябва да им бъде осигурена такава.

В капиталовата програма на Столична община за 2015 г. е включен цялостен ремонт на ул. „Люботрън” в частта й от ул. „Богатица” до бул. „Черни връх”, което ще облекчи придвижването на децата от и за училището.

На недостроената сграда, намираща се в непосредствена близост до училището, е направено пълно конструктивно обследване. Резултатите сочат, че сградата е добре конструктивно, което позволява при наличие на инвестиции, тя да бъде достроена, което е по-удачен вариант от това да бъде съборена. Район „Лозенец” е в контакт с няколко спортни федерации, които проучват възможностите. Г-н Дреков още веднъж подчерта, че няма да бъде извършвана промяна на предназначението. И обекта ще бъде зала за спорт.
Готов е и проекта за цялостен ремонт на двора, включващ вертикална планировка, отводняване, озеленяване, подмяна на оградата и изграждане на модерни игрище с мултифункционална настилка.

На срещата бяха обсъдени и други въпроси засягащи развитието на квартала.

Срещите на г-н Дреков с родителските и учителски настоятелства продължават до края на месец ноември.

Информация относно графиците можете да намерите във вашето учебно заведение или на тел. 02/963 22 84.

Можете да изпратите предварително своите въпроси на e-mail: oklozenets@abv.bg

 

Back To Top