skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на 122 ОУ „Николай Лилиев”

На срещата бяха обсъдени подробно извършените през 2013 г. ремонти на територията на училището и предстоящите такива.
В момента тече ремонт на физкултурния салон и на санитарните възли.

Районната администрация, ръководството на училището и Столична община приключиха с подготовката на документацията по проекта за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на 122 ОУ „Николай Лилиев” от фонд „Козлодуй” с цел изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Извършени са всички необходими мероприятия по отстраняване на конструктивните проблеми на сградата- едно от основните изисквания за кандидатстване.

Бяха обсъдени и въпроси, отнасящи се до развитието на района.

Родителското настоятелство изразиха готовност да се включат в бъдещи съвместни инициативи.

Back To Top