skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на 139 ОУ „Захари Круша”

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков се срещна с родителското настоятелство на 139 ОУ „Захари Круша”
На срещата бяха обсъдени извършените ремонти на територията на училището през 2013 г. и предстоящите такива.
Задължително условие при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програми за енергийна ефективност, какъвто е фонд „Козлодуй” например, е една сграда да има технически паспорт и да няма конструктивни проблеми– поясни г-н Дреков. От тази година 139 ОУ „Захари Круша” има готов технически паспорт. Предстои отстраняване на конструктивните забележки, след което може да се започне процедура за кандидатстване.

През пролетта предстои изграждане на модерно футболно игрище с изкуствена трева в двора на училището. Скъпата настилка на съоръжението е дарение от частен инвеститор и ще позволи на децата продължат да развиват традициите на училището в този спорт.

„Още една дарителска инициатива ще стане реалност тази пролет и това е ново баскетболно игрище със саморазливна настилка, подарено от родител на наш възпитаник „ – допълни г-жа Дончева – директор на училището.

Родителското настоятелство изрази готовност да се включи в бъдещи съвместни инициативи.

 

 

Back To Top