skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ №56

На срещата бяха подробно обсъдени извършените през 2013 г. ремонти на територията на детската градина и предстоящите такива.

През 2013 г. е извършен ремонт и укрепване на основната тераса, която беше силно пострадала след земетресението. ЦДГ №56 е с готов технически паспорт, което е първата основна стъпка към възможността за кандидатстване за изпълнение на мерки по енергийна ефективност. Следващата стъпка е поетапно отстраняване на забележките в техническият паспорт, след което сградата ще е напълно готова.

Родителското настоятелство постави въпроса за евентуалната разлика в условията при предучилищните групи поместени в училище и детска градина.

„Разлика в материалната база няма. Постарали сме се условията да са едни и същи за децата, които посещават предучилищни групи в училища и в детски градини. Единствената разлика е в общата атмосфера и среда. Децата в училище ще са заобиколени от по-големи на възраст деца, а тези в детските градини са заобиколени от по-малки. Въпреки това те са поставени в еднакви условия за адаптация. Децата чиито групи са поместени в училищата са по-отделени от останалите ученици, като за тях се полагат същите грижи, каквито за връстниците им в детската градина.” – каза г-н Дреков.

Родителското настоятелство изрази готовност да се включи в бъдещи съвместни инициативи.

Back To Top