skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ №166

На срещата бяха подробно обсъдени извършените през 2013 г. ремонти на територията на детската градина и предстоящите такива.
Родителското настоятелство благодари на районната администрация за разрешаването на дългогодишният проблем с две опасни тополи в двора на детската градина.

Родителите се поинтересуваха от възможността за изграждане на пешеходна пътека тип „зебра” на кръстовището на бул. „Джеймс Баучер” и ул. „Петър Станчев”, място през което ежедневно преминава голям поток от пешеходци и което не е обозначено до момента. Г-н Дреков отговори, че вече е отправено запитване до Дирекция „Транспортна инфраструктура” на Столична община и при положително становище от тяхна страна няма проблем да бъде изградена пешеходна пътека.

На срещата бяха обсъдени въпроси касаещи развитието на квартала и района, както и предстоящите инфраструктурни промени.

Родителското настоятелство изрази готовност да се включи в бъдещи съвместни инициативи.

Back To Top