skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителите на деца от ОДЗ 175

В първата среща с кмета на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков и родителите на деца от новооткритото ОДЗ 175 в кв. „Витоша – ВЕЦ Симеоново”, взеха участие над 30 родители. На срещата бяха обсъдени основно проблеми засягащи квартала и възможните им решения.

Сериозен проблем, според родителите, е липсата на специализиран паркинг към детската градина. При реализацията на ОДЗ 175 е взето под внимание наличието на над 10 паркоместа обособени на терен публична общинска собственост, което би следвало да е едно цивилизовано решение на проблема. Родителите посочиха факта, че близката кооперация не използва собственият си напълно изграден паркинг, като вместо това живущите паркират автомобилите си само на обособените до детското заведение паркоместа. Те настояха за поставянето на специализирано знаково стопанство, с което да бъдат обособени поне пет паркоместа за детската градина, което, според тях, ще намали проблемите с трафика в сутрешните и вечерните часове.

Господин Дреков обясни, че голяма част от проблемите с ул. „Могилата”, като улично осветление, тротоари и най-вече изграждане на канализация и отводняване ще намерят своето цялостно решение след приключване на процедурата по отчуждаване на части от улицата, която е започнала веднага след връщането на уличната регулация. След края й, районната администрация има готовност за изготвяне на цялостен проект.

Беше поставен и въпроса за обособяване на пешеходна алея през парк „Борисова градина”, който да се движи успоредно на „Симеоновско шосе”, чрез която да се осигури свободното придвижване пеша или с велосипед до Зоопарка. Господин Дреков се ангажира с проверка на възможността за реализацията на подобен проект.

На срещата бяха обсъдени и въпроси засягащи бъдещото развитие на кв. „Кръстова вада”. Господин Дреков отбеляза, че през 2015 г. ще започне реализацията на няколко големи проекта точно в този район, между които и нова детска градина, място за отдих и игра разположено на 200 кв.м. и създаване на необходимите условия за разкриване на филиал на XIII ДКЦ и приемна на полицията. Мисли се и в посока за подобряване на инфраструктурата, подземна и надземна, и подобряване на транспортната свързаност на квартала с метрото, кв. „Витоша – ВЕЦ Симеоново” и останалата градска част.

Срещите с родителските и учителски настоятелства продължават до края на месец ноември.

Информация относно графиците можете да намерите във вашето учебно заведение или на тел. 02/963 22 84.

Можете да изпратите предварително своите въпроси на e-mail: oklozenets@abv.bg

 

Back To Top