skip to Main Content

Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ 174 „Фют”

Това е първата от поредица регулярни срещи, които г-н Дреков ще проведе с родителски и учителски настоятелства, на които ще се обсъди развитието на предучилищното и училищно образование в района. Тези срещи ще подпомогнат районната администрация да работи с по-ясни приоритети и ще послужат за обратна връзка относно това до колко администрацията отговаря адекватно на очакванията на родителите.

Родителското настоятелство изрази своята подкрепа и желание за сътрудничество с районната администрация, както и своята благодарност към целия екип на г-н Дреков. Бяха обсъдени много проблеми, включително извън управлението и развитието на ЦДГ 174, но засягащи район „Лозенец”. Бяха подадени конкретни сигнали.

Днес г-н Дреков предстои да се срещне с родителското настоятелство на 122 ОУ „Николай Лилиев“.

 

Back To Top