skip to Main Content

Конкурси за ученическо столово и бюфетно хранене

Район „Лозенец“ откри конкурсни процедури за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в следните общински училища, находящи се на територията на района:

21 СУ „Христо Ботев“ → тук

107 ОУ „Хан Крум“ → тук

120 ОУ „Г.С. Раковски“ → тук

122 ОУ „Николай Лилиев“ → тук

139 ОУ „Захарий Круша“ → тук

Back To Top