skip to Main Content

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА НА ПАРКИНГА ПРЕД ИЗТОЧНИЯ ВХОД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Back To Top