skip to Main Content

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -015/18.07.2016 г.

От извършена проверка на обект: „Вентилационна инсталация на бистро“ с административен адрес: бул. „Черни връх“ 26, вх. А.

<<<Констативен акт КА-0015>>>

Back To Top