skip to Main Content

Копия от документи от архива на отдел „Общинска собственост и търговия“

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;
2. Документ за платена такса;
3. Други документи доказващи правен интерес;
4. Пълномощно
обикновена – 14 дни цена на копие А4 0,50 лв. – едностанно
цена на копие А4 1,00 лв. – двустанно
Back To Top